ME.dok/2022-1

2022_1_CS4.pdf
Tartalomjegyzék

ME.FOTOGRÁFIA 4
FILM
Pál Emőke: Színházi játékkonvenciók A tolonc és Az utolsó éjszaka című némafi lmek
színészi játékában 5
MÉDIA
Péter Árpád: Kismintás vizsgálat során azonosított online tudománynépszerűsítő
és áltudományos tartalmak a koronavírus-pandémia idején, magyarországi és romániai
weblapokon 17
Ligia Smarandache: Metode interdisciplinare în fi lm, video și psihologie 51
SAJTÓTÖRTÉNET
Bakó Edit: A Csíki Lapok betegségábrázolásai (1889‒1893) 69
Rácz Éva Mária: A Kolozsvári Rádió története: 1954–1998 81
RECENZIÓ
Botházi Mária: Így éltünk mi – a romániai magyarok története a kommunizmustól
a rendszerváltásig 95
Szerkesztési alapelvek 101
CONTENTS 102
CONŢINUT 103