Szerkesztési alapelvek

Szerkesztési alapelvek

 Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,

– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,

– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,

– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,

– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,

– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „”

 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai:

 – több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

 

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában.

 

Példák:

 Könyv:

Berne, Eric (2000a), Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó.

Berne, Eric (2000b), Kilátások a XXI. században. Debrecen, Csokonai Kiadó.

 

Internetes források:

Domokos László (2001), Az EMU tagság érezhetően gyorsítja a gazdasági növekedést. In: FigyelőNet http://www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503 , 2001.12.15.

 

Szerkesztő nevével azonosított kötet:

Hidasi Judit (szerk.) (1998), Szavak, jelek, szokások. Budapest, Windsor Kiadó.

 

Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):

McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció III. Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

 

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):

Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák alkalmazása Európában és a fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. szám.

 

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):

Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)

Domokos 2001. (az internetes forrás esetén nem szükséges oldalszámot pontosítani)

 

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.

 

Guidelines for reviewers / ME.DOK (Media-History-Communication)

 

Please consider the following points when writing you review

 

Criteria for publication

 

1. Originality

 

Does the study present the results of original research? Does this article make a fresh contribution to the area of study, or does it reiterate existing knowledge?

 

2. Context

Does the author place the material in the context of up to date, relevant research in the area discussed in the article? Are the claims of the paper properly placed in the context of the previous literature?

 

3. Focus

Does the article have a clear focus?

Is the material ordered in a structured and focused manner?

 

4. Sources

Has the author made use of appropriate primary and secondary sources, or has s/he omitted key ones?

Has the author used the sources in a manner consistent with her/his argument?

Does the research meet all applicable standards of ethics and research integrity?

 

5. Argument and style

Has the author produced a clear argument in a clear style? Do the arguments and analysis support the claims?

 

Please end your review by stating whether or not you recommend publishing the paper (with or without revisions).

 

Confidentiality

The review process is strictly confidential and should be treated as such by reviewers. Reviewers must not take any confidential information they have gained in the review process and use it before the paper is published.

 

Competing interests

When submitting your review, please indicate whether you have any competing interest.