A MEDEA Egyesület története

 

Medea Egyesület

 

Címe: 400009 Kolozsvár, str. Napoca 16.

Tel: 0740 494933

Elnök: dr. Cseke Péter

Titkár: dr. Győrffy Gábor

 

A Medea Egyesület az Újságírás Intézet magyar tagozatának háttérintézményeként jött létre 2005 szeptemberében, elsősorban az oktatási és kutatási tevékenység elősegítése érdekében.

 

Az egyesület kezdeti céljai a következők voltak:

  • a médiakutatás támogatása;
  • pénzügyi, szervezeti és műszaki támogatás nyújtása az írott sajtó, rádió, televízió, kommunikáció területén dolgozó diákok, kutatók, szakemberek részére;
  • szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak és nyári táborok szervezése;
  • könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az oktatási tevékenység elősegítése és a kutatások népszerűsítése céljából;

 

Az akkori célkitűzések közül 2010 elejéig megvalósult:

1) a ME-dok (Média – Történet – Kommunikáció) című médiatudományi szaklap, amelyik 2006-tól negyedévenként jelenik meg, 2016-ban ünnepelte 10 éves fennállását;

2) évente két média- és kommunikáció-tudományi tudományi konferencia szervezése 2006-2008 között

3) a konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazó kötetek kiadása

 

A kutatási tevékenység szervezése 2010-ben alakult át a Kommunikáció- és Médiakutató Intézet létrehozásával, amely a Medea Egyesület keretében működik. A KMKI 2014-től kezdődően saját tanulmányköteteket ad ki.

 

A 2015. márciusi közgyűlést követően a Medea Egyesület alapszabályzata:

 

 

KIEGÉSZÍTŐ OKIRAT

 

AMELY TARTALMAZZA A MEDEA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATÁT A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL 2015. MÁRCIUS 20-ÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL

Medea Egyesület

Az egyesület székhelye Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Napoca nr. 16, Kolozs (Cluj) megye, Románia. Az alapító tagok határozata alapján az egyesület kirendeltségeket és fiókokat hozhat létre, irodákat nyithat úgy belföldön, mint külföldön.

 

Az egyesület céljai és tevékenysége

 

A Medea Egyesület elsődleges céljai:

-          a médiakutatás elősegítése a Kommunikáció- és Médiakutató Intézet révén;

-          pénzügyi, szervezeti, műszaki és médiapartnerségi támogatás nyújtása a televízió, sajtó, média, stb. területén dolgozó fiatal diákok, kutatók részére;

-          az egyesület céljaival megegyező események szervezése;

-          kiadványok, könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az egyesület céljainak megfelelően.

-          szakmai képzési és továbbképzési tanfolyamok szervezése

 

Céljainak teljesítése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:

a.       belföldi és külföldi pénzforrások felkutatása, a megszerzett támogatások elosztása, a az alapszabályzat és a törvényes előírások szerint, az egyesület céljainak teljesítése érdekében;

b.      tanulmányok és programok kidolgozása a médiakutatás támogatása és elősegítése érdekében.

c.       szakmai képzések és tanfolyamok szervezése az egyesület tagjai számára, találkozók, szimpóziumok, konferenciák, vitafórumok, tanfolyamok, táborok és kirándulások, klubtevékenységek szervezése, a partner-egyesületek által szervezett hasonló rendezvényeken való részvétel támogatása;

d.      kapcsolatok létesítése hasonló tevékenységet folytató, belföldi vagy külföldi szervezetekkel, illetve az egyesület tagjai és a partner-intézmények tagjai közötti együttműködés elősegítése;

e.       az egyesület tagjai és a partner-intézmények tagjai között fellépő esetleges vitás ügyek rendezése;

f.       folyóiratok, újságok, dolgozatok, könyvek kiadása az egyesület céljainak elősegítése és teljesítése céljából;

g.      a jelen alapszabályzat és a torvényes előírások feltételei teljesítése mellett az egyesület korlátolt felelősségű társaságot hozhat létre;

h.      Céljainak tényleges teljesítése érdekében az egyesület műszaki, közgazdasági vagy egyéb jellegű szakosított személyzetet, illetve kivitelező személyzetet alkalmazhat, a Munkatörvénykönyv előírásai értelmében.